Aerografo Air Brush Aguja 0,3mm 60cc
Aerografo Air Brush Aguja 0,5mm 22cc
Ahuecadores - Serie 202
Alambre Kanthal A1 de 1.60 mm
Alambre Kanthal A1 de 2.00mm
Alambre Kanthal A1 de 2.50mm
Alambre Kanthal A1 de 3.50 mm
Alambre Khantal A1 de 1.20mm
Alambre Khantal A1 de 1.80mm
Balanza de Precisión 10 Kg
Balanza de Precisión 2 Kg
Balanza de Precisión 500 Gr